Výukový program

Výukový program pro MŠ je zaměřen na výuku první pomoci prožitkovým učením. Základním prvkem výuky je hra, doplněná o audio nahrávky, speciální výukové pomůcky, dramatizaci a zpěv.

Jednotlivá témata, která výukový program První pomoc do školky nabízí, na sebe volně navazují, přičemž základním a úvodním tématem je: Nebojím se volám!

Mezi další témata, které připravujeme patří:  Co když teče červená, Bezvědomí a Popáleniny.

Pilotni_program_ve_skolce

Nebojím se, volám!

Věková skupina: 3-6 let (při tomto tématu umíme pracovat i s větší skupinou dětí)

Délka výuky: max. 60 minut

Popis: Výukový program s tématem „Nebojím se, volám!“, je základním a úvodním tématem výukového programu První pomoc do školky. Je zaměřen na poskytnutí první pomoci přivoláním zdravotnické záchranné služby. Obsah výukového programu koresponduje s RVP PV: Dítě a jeho tělo, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost.

Cíl: Naučit děti poskytnout první pomoc použitím (mobilního) telefonu – vytočením čísla 155 nebo použitím aplikace Záchranka.

Obsah: Děti se při písničce„ Jedna, dvě, Honza jde“ seznámí s Honzou, který podle písně nese pytel mouky. Při skákání do pekla a z pekla se Honza ošklivě zraní. Lektor se spolu s dětmi snaží Honzovi pomoci. Děti se dozvědí, že první pomoc se poskytuje i zavoláním zdravotnické záchranné služby. Obzvláště, pokud hrozí nebezpečí jim samotným. Na speciálních pomůckách si vyzkouší poskládat správné telefonní číslo, které se za pomoci výukové písničky naučí a snadněji si zapamatují. Seznámí se s aplikací Záchranka, naučí se ji používat a poslechnou si průběh hovoru na tísňovou linku. Honzovi tím úspěšně zavolají pomoc a za odměnu dostanou od lektora omalovánky a pracovní listy s tématikou volání první pomoci, které mohou spolu s paní učitelkou ve školce využít.

Cena: 55 Kč/dítě.

Minimální cena realizace výukového programu v MŠ je 1650 Kč.

V případě realizace programu mimo Prahu bude připočteno cestovné.

Po zhlédnutí výukového tématu – Nebojím se, volám! budou děti:

Umět zavolat zdravotnickou záchrannou službu vytočením čísla 155 nebo použitím aplikace Záchranka.

Umět písničku s telefonním číslem 155.

Vědět, jak probíhá tísňový hovor.

Vědět, že je důležitá jejich vlastní bezpečnost.

Mít k dispozici výukové omalovánky a pracovní listy.

Dostávat od lektora malé překvapení ( pro poskytnutí první pomoci).

x

Layout

PRIMARY COLOR EXAMPLES

SECONDARY COLOR EXAMPLES

Background