V čem je projekt ojedinělý

Projekt je ojedinělý zejména tím, že se zaměřuje VÝHRADNĚ A PRIMÁRNĚ na osvětu, výuku a vzdělávání PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A JEJICH BLÍZKÉHO OKOLÍ v oblasti první pomoci.

Klade tedy důraz na správnou skladbu lekce, přiměřenou volbu aktivit vhodnou pro předškolní děti, spolupráci s mateřskou školou a snahu o zapojení rodičů. Zároveň ale výuku opírá o prožitkové učení, které zejména v první pomoci hraje významnou roli.

I proto  výukový program probíhal nejprve v pilotním režimu, kdy jsme ve spolupráci se spřátelenými mateřskými školami hledali nejvhodnější způsoby prezentace témat.

A protože si uvědomujeme, že práce s předškolními dětmi je specifická, máme v týmu nejen zdravotníky, ale i předškolní pedagogy a psychology, kteří nám byli při tvorbě obsahu nápomocni a ke kterým se neváháme obrátit, pokud by se v průběhu lekce vyskytly jakékoli potíže.

Mezioborová spolupráce

Naše práce nekončí jen předáním informací a zkušeností. Výstupy a zpětné vazby z jednotlivých kurzů, školení a výukových programů pečlivě zpracováváme a snažíme se ke spolupráci zapojit i další instituce působící v oblasti péče, prevence a vzdělávání v oblasti první pomoci a přednemocniční neodkladné péče.

Zajímá nás veřejné mínění

Chceme propagovat osvětu ve vzdělávání předškolních dětí v první pomoci.  Osvětu o tom, že i děti předškolního věku mohou někomu zachránit život. I proto nás zajímá názor veřejnosti a prostřednictvím sociálních sítí realizujeme ankety zjišťující postoj veřejnosti k tomuto tématu.