Školení první pomoci pro pedagogy MŠ

Komu je školení určeno

Školení je určeno zejména pedagogickým pracovníkům MŠ, vychovatelům, zaměstnancům pracujícím s dětmi předškolního věku, nebo osobám pracujícím s dětmi. 

Jak školení probíhá

Školení probíhá zážitkovou formou přímo v prostorách Vaší organizace. Chceme, abyste si případné situace mohli vyzkoušet přímo na Vašem pracovišti.  Nebudeme se Vás snažit nasytit množstvím zaručeně potřebných informací. Naučíme Vás to hlavní a podstatné, co budete pro poskytnutí první pomoci dětem potřebovat.  Vše si vyzkoušíte v simulovaných situacích v roli zachránce (a to včetně hovoru na tísňovou linku) i v roli zachraňovaného (ano, budete i figurantem). Každou situaci si navíc společně rozebereme a dáme prostor i Vašim dotazům či případné diskusi). Nebude chybět ani nácvik resuscitace na figuríně, včetně hovoru na tísňovou linku. 

Co je obsahem školení

Školení sestavujeme vždy individuálně na základě Vašich požadavků, co se týče délky i obsahu.  Obecně se ale zabýváme stavy, jakými jsou kolaps a bezvědomí, krvácení, zástava oběhu, dušení, pády z výšky, křeče a popáleniny u dětí.  Rádi obsah upravíme a rozšíříme o stavy, se kterými se v rámci vlastních zkušeností setkáváte, setkali jste se nebo jste si vědomi, že hrozí reálná šance, že se s nimi setkáte. 

Co se na školení naučíte (a v simulovaných akcích si prožijete a nacvičíte)

  • věřit si
  • myslet na vlastní bezpečí a zároveň bezpečí svěřených osob
  • umět přistupovat k bezvědomému
  • umět řešit zástavu dechu
  • provádět resuscitaci
  • umět řešit křečové stavy
  • umět ošetřit popáleniny
  • zastavit krvácení
  • zavolat na záchrannou službu

Cena školení 

Cenu stanovujeme individuálně s ohledem na velikost skupiny, rozsah a délku školení, případně dojezdové vzdálenosti (v případě výjezdu mimo Prahu).