Co je První pomoc do školky

První pomoc do školky je projekt zabývající se osvětou, výukou a vzděláváním předškolních dětí a jejich blízkého okolí v oblasti první pomoci.

Projekt si klade za cíl naučit první pomoc i nejmenší děti, tedy předškoláčky a přitom výuku realizovat způsobem, který bude dětem vlastní, tedy HROU.  Zároveň se projekt snaží poukázat na skutečnost, že i předškolní děti se mohou ve svém reálném životě dostat do situace, kdy budou sami muset první pomoc poskytnout (možná i svým nejbližším). A proto se ve spolupráci s aplikací Záchranka snaží k veřejnosti přiblížit možnosti využití mobilní aplikace, která je pro děti velmi jednoduchým způsobem ovladatelná.

Jak projekt vznikl

Slovo autorky projektu: Nápad výuky první pomoci dětí v MŠ vznikl v době, kdy jsem byla sama, coby maminka, na rodičovské dovolené se dvěma malými dětmi. Napadlo mě, jestli by moje děti věděly co dělat, pokud by se najednou stal nějaký úraz nebo kolaps mně samotné, babičce, dědovi, paní na hlídání… A Tak jsem si s nimi o tom začala povídat a začala jsem hledat způsob, jak je naučit tuto situaci zvládnout a jak je na ni připravit. Ptala jsem se ptát i ostatních maminek, jestli jejich dítě ví, jak přivolat nebo snad poskytnout první pomoc. A odpovědi zněly, že „asi ne“ a že vlastně ani neví, jestli si o tom s nimi povídají třeba v mateřské školce.

Začala jsem tedy spolu s pedagogy mateřských škol, dispečery tísnivých linek a zdravotnických záchranářů dávat dohromady materiály vhodné k výuce první pomoci předškolních dětí.  A protože dispečeři tísňových linek i záchranáři se jednoznačně shodují na tom, že podstatou první pomoci u takhle malých dětí je umět přivolat pomoc, zaměřili jsme výukový program zejména na přivolání první pomoci.  

Vize projektu

Chceme dětem předávat hodnoty, které považujeme za hodnotné. A hodnota pomoci a lidského života za předání rozhodně stojí.

Chceme naší veřejnou činností přispět ke zvýšení povědomí veřejnosti o vzdělávání předškolních dětí v oblasti první pomoci.  Chceme, aby se nad touto otázkou začala veřejnost sama spontánně zamýšlet. A chceme, aby si nejbližší osoby předškolních dětí byli jisty tím, co jejich vlastní děti udělají, pokud by se vyskytly v roli jejich zachránců.

V čem je projekt ojedinělý

Projekt je ojedinělý zejména tím, že se zaměřuje VÝHRADNĚ A PRIMÁRNĚ na osvětu, výuku a vzdělávání PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ A JEJICH BLÍZKÉHO OKOLÍ v oblasti první pomoci.

Klade tedy důraz na správnou skladbu lekce, přiměřenou volbu aktivit vhodnou pro předškolní děti, spolupráci s mateřskou školou a snahu o zapojení rodičů. Zároveň ale výuku opírá o prožitkové učení, které zejména v první pomoci hraje významnou roli.

I proto  výukový program probíhal nejprve v pilotním režimu, kdy jsme ve spolupráci se spřátelenými mateřskými školami hledali nejvhodnější způsoby prezentace témat.

A protože si uvědomujeme, že práce s předškolními dětmi je specifická, máme v týmu nejen zdravotníky, ale i předškolní pedagogy a psychology, kteří nám byli při tvorbě obsahu nápomocni a ke kterým se neváháme obrátit, pokud by se v průběhu lekce vyskytly jakékoli potíže.

Mezioborová spolupráce

Naše práce nekončí jen předáním informací a zkušeností. Výstupy a zpětné vazby z jednotlivých kurzů, školení a výukových programů pečlivě zpracováváme a snažíme se ke spolupráci zapojit i další instituce působící v oblasti péče, prevence a vzdělávání v oblasti první pomoci a přednemocniční neodkladné péče.

Zajímá nás veřejné mínění

Chceme propagovat osvětu ve vzdělávání předškolních dětí v první pomoci.  Osvětu o tom, že i děti předškolního věku mohou někomu zachránit život. I proto nás zajímá názor veřejnosti a prostřednictvím sociálních sítí realizujeme ankety zjišťující postoj veřejnosti k tomuto tématu.