Jak vznikl projekt: První pomoc do školky

Slovo autorky projektu: Nápad výuky první pomoci dětí v MŠ vznikl v době, kdy jsem byla sama, coby maminka na rodičovské dovolené se dvěma malými dětmi. Napadlo mě, jestli by moje děti věděly, co dělat, pokud by se najednou stal nějaký úraz nebo kolaps mně samotné, babičce, dědovi, paní na hlídání… A Tak jsem si s nimi o tom začala povídat a začala jsem hledat způsob, jak je naučit tuto situaci zvládnout a jak je na ni připravit. Začala jsem se ptát ostatních maminek, jestli jejich dítě ví, jak přivolat nebo snad poskytnout první pomoc. A odpovědi zněly, že „asi ne“ a že vlastně ani neví, jestli si o tom s nimi povídají třeba v mateřské školce.

Začala jsem tedy spolu s pedagogy mateřských škol, dispečery tísnivých linek a zdravotnických záchranářů dávat dohromady materiály vhodné k výuce první pomoci předškolních dětí.  A protože dispečeři tísňových linek i záchranáři se jednoznačně shodují na tom, že podstatou první pomoci u takhle malých dětí je umět přivolat pomoc, zaměřili jsme výukový program zejména na přivolání první pomoci v situacích, které se mohou dětem v jejich reálném životě stát.