První pomoc u vody

Komu je kurz určen

Kurz je určen zejména rodičům malých dětí, kteří tráví volný čas u vody. Všem, kteří se chtějí naučit poskytnout první pomoc v případě, že v místě koupání není dozor plavčíků. Všem, kteří chtějí být na situaci, kdy budou muset poskytnout první pomoc připraveni. Každému, kdo si chce být jist, co dělat, když…

Proč jít na kurz

V bazénu či na koupališti plavčíci jsou, u rybníku nikoli. Co dělat, když se někdo topí? Jak poskytnout první pomoc? Kam volat? Přijďte si tyto otázky vyjasnit a na dovolenou k vodě vyrazit s vědomím, že jste na případnou krizovou situaci připraveni. 

Jak kurz probíhá

Celý kurz je koncipován zážitkově a je doplněn teoretickým výkladem. Jednotlivé úkony si tedy vyzkoušíte na vlastní kůži v roli zachránce i zachraňovaného (jak v bazénu, tak na souši). Nebude chybět ani praktický nácvik resuscitace na figuríně a volání na tísňovou linku. 

Kde se kurz koná

Kurz se koná v prostorách Akvacentra Šutka, (relaxační bazén + zázemí herny ve výukovém bazénu)ve stanovených termínech, o kterých budeme včas informovat.

Co se na kurzu naučím (a v simulovaných akcích si prožiji a nacvičím)

  • věřit si
  • myslet na vlastní bezpečí
  • znát způsob, jak dopravit tonoucího ke břehu/z vody
  • umět poskytnout první pomoc při tonutí
  • provádět resuscitaci
  • umět přistupovat k bezvědomému
  • zavolat na záchrannou službu

Délka kurzu: 2,5 hodiny

Cena kurzu: 400 Kč/osoba

Kapacita : 8 osob

Cena kurzu obsahuje vstup do bazénu, pronájem prostor, spotřební zdravotnický materiál potřebný k praktickému nácviku.